Projeler ve Kaynaklar

Süren Projeler:

Proje adı : amber, Sanat ve Teknoloji Platformu
Açıklaması : Türkiye’de Sanat ve Teknoloji Festivali ve Konferansı
Uygulama yılı : 2007 - 2012
Ortakları : -
Projedeki rolü : Yaratıcı ve uygulayıcı
Destekleyen kuruluş : İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı (sadece 2008, 2009, 2010 yıllarında desteklenmiştir)
Referans no / Başvuru kodu : 1006
Destek miktarı : 431.579 TL (2008, 2009, 2010 yılları destek miktarı)

Proje adı: European Urban Media Network for Connecting Cities
Açıklaması : Projenin amacı tüm Avrupadaki şehir ekranlarında sanatsal ve sosyal içeriğin gösterilmesini sağlayacak altyapıyı geliştirmek. Şehir ekranlarının kamusal alanlar olduğunu gündeme getirerek farkındalık ve sorumluluk yaratmak.
Uygulama yılı : 2012-2016
Ortakları : Public Art Lab e.V. (DE, Project leader), Ars Electronica GmbH (AT), IMAL (BE), FACT (UK), m-cult (FI), Medialab Prado (SP), Media Architecture Institute (AT), Riga 2014 (LV), Videospread (FR), BIS (TR), The Museum of Contemporary art Zagrep (HR)
BIS’in rolü : Project ortağı
Destekleyen kuruluş : EU Culture Program 2007-2013
Referans no / Başvuru kodu: 522689-CU-1-2012-1-DE-CULTURE-VOL11
Destek miktarı : 3.082.070 Euros

Tamamlanmış Projeler:

Proje adı : Hybri-C: City is a Hybrid Interface
Açıklaması : Yeni teknolojilerle değişen ve globalleşen dünyada şehri ve veriyi ele alan bir araştırma ve sanatsal uygulama projesi. Projenin temel hedeflerinden birisi bir Açık Veri Portalı oluşturarak açıklık kültürüne, şeffaflığa, yaratıcılığa ve yeni ekonomik modellerin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Uygulama yılı : 2012-2013
Ortakları : URIAC (GR), CIANT (CZ), FEARLESS (FR), BIS (TR)
Projedeki rolü : Proje lideri
Destekleyen kuruluş : Avrupa Birliği Kültür Programı 2007-2013
Referans no / Başvuru kodu : 513761-CU-1-2011-1-TR-CULTURE-VOL121
Destek miktarı : 400.000 Euro

Proje adı: TRIBE
Açıklaması : Balkanlar ve Doğu Avrupa geçici sanatçı-konaklama insiyatifi (TRIBE) Doğu Avrupa ve Balkanlarda yerleşik dört ortaklı bir projedir. Proje ana hedeflerine bağlı olarak dört bölüm halinde tasarlanmıştır: (1) Doğu Avrupa ve Balkanlardaki kültürel organizasyonlar arasında derin ve uzun vadeli ilişkileri teşvik etmek (2) Bölgede yeni sanatçı konaklama programları oluşturmak ve var olanları iyileştirmek (3) Geçici sanat kavramını araştırmak ve yeni geçici sanat işleri üretmek (4) Halkı da içine alan bir seviyede yeni medya ve güncel sanat arasında bir diyalog başlatmak ve teşvik etmek. Uygulama yılı : 2012-2014
Ortakları : MoTA (Slovenia, Project leader), ARTOS (Cyprus), CIANT (Chez Republic), BIS (Turkey)
BIS’in rolü : Proje ortağı
Destekleyen kuruluş: EU Culture Program 2007-2013
Referans no / Başvuru kodu: 2012 – 1325 / 001 – 001 CU7 COOP7
Destek miktarı : 390.790 Euro

Proje adı : CHANCE
Açıklaması : Kültür camiasının yeni medya ve yeni teknolojilerdeki gelişmelerden daha fazla faydalanmasını sağlamak üzere bilgi aktarımı yapmak ve yeni gereçler geliştirmek.
Uygulama yılı : 2010-2011
Ortakları : Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Türkiye
Projedeki rolü : Partner
Destekleyen kuruluş : Avrupa Birliği Kültür Programı 2007-2013
Referans no / Başvuru kodu : 507973
Destek miktarı : 30.000 Euro (Toplam proje bütçesi: 400.000 Euro)

Proje adı : Global Gateway
Açıklaması : İstanbul 2010 AKB projesine destek olmak üzere Türkiye’de yeni medya ve yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik, seminer, atölye ve sergilemeler yoluyla bilgi aktarımı sağlamak.
Uygulama yılı : 2010-2011
Ortakları : Çek Cumhuriyeti, Romanya, Yunanistan, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Türkiye
Projedeki rolü : Partner
Destekleyen kuruluş : Sivil Toplum Diyaloğu – İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hibe Programı
Referans no / Başvuru kodu : TR 0803.03/100
Destek miktarı : 21.838,70 Euro (Toplam proje bütçesi: 175.000 Euro)

Proje adı : IMMEDIATE
Açıklaması : Çağdaş dans alanında yeni teknolojilerin kullanımını araştırmak, çok kültürlü ve çoğul ortamlı bir sahne uygulaması yaratarak sergilemek.
Uygulama yılı : 2007-2009
Ortakları : Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Türkiye
Projedeki rolü : Partner
Destekleyen kuruluş : Avrupa Birliği Kültür  Programı 2007-2013
Referans no / Başvuru kodu : 2007-1110/001-001 CTU
Destek miktarı : 36.000 Euro (Toplam proje bütçesi: 368.000 Euro)