Dear visitor, the amberPlatform website is being worked out to present you an archive of all its past events. We are sorry for the information that you cannot access right now. Please return in September 2021. Till then more you can find on https://forumist.com

Değişen ölçüler, video-enstalasyon, 2015

Hem tekil, hem de büyük işçi katliamlarını temsilen “inşaa” edilen iskele, işlevinden

kopartılarak bir anıt niteliğinde yeniden kurgulanıyor. Tekrarlanan, çoğalan ve yıkılmaya hazır iskele, mekanın içinde perspektifiyle tek bir bakış hizasından kendi mekanını yaratan disütopik bir kurgu niteliğinde.

Diğer yandan bir otelin altkatında gizlenen, şimdilik kentsel dönüşümün ya da eldeğiştirme tehlikesinin uzağında görünen tarihi bir mekan olarak; bir mahzenin içinde konumlandırılmış olan iskele, mimari yapının ve belleğinin gelecek tasavvurları içindeki mutlak konumuna atıfta bulunuyor.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram