Dear visitor, the amberPlatform website is being worked out to present you an archive of all its past events. We are sorry for the information that you cannot access right now. Please return in September 2021. Till then more you can find on https://forumist.com

katalog: amber'07 / website: 07.amberplatform.org

Her türlü veriyi etkin ve hızlı biçimde depolayan, işleyen ve aktaran dijital teknolojiler, giderek hayatımızın önemli bir boyutu ve belirleyeni haline geliyor. Dijital teknolojilerin yarattığı araçlarla rahat ve mutlu oluyor, bu araçları iyi bir hayatı tanımlamakta kullanıyoruz. Ancak aynı zamanda dijital teknolojilerin yarattığı ve aracılık ettiği risklerle de yaşıyoruz. Global finans, reklam ve eğlence dünyalarında, sağlık sistemlerinde, silah endüstrisinde veya cep telefonu, bilgisayar gibi gündelik araçlarda kullanılan dijital teknolojiler, her birimizi ve hepimizi değişken biçimlerde etkiliyor, iletişim yollarımızı, konuşma, görme, duyma, hatta yazma ve hissetme alışkanlıklarımızı yeniden tanımlıyor. Bireylerin ve toplulukların, kurumların, hatta devletlerin kendilerini duyurabilmeleri, bir sese sahip olabilmeleri, gitgide teknoloji kullanımına, teknolojik bir varlık oluşturabilmelerine bağlı hale geliyor.

Bugünün dünyasında işlemsel teknolojiler aracılığıyla birer bilgi, işaret, rakam, görüntü veya ses olarak hep varız ve her yerdeyiz. Bu şartlar altında bir topluluğun, bütünün öznesi olarak söyleyecek bir sözümüz, hayatlarımız ve geleceğimiz için önemli olaylar ve alanlarda fark yaratıcı bir varlık, bir ses oluşturabileceğimizi verili kabul ediyoruz. Oysa halimizi, duruşumuzu, tutunuşumuzu somutlaştıracak bir ses oluşturabilmek verili bir olgu olmaktan çok, önemli bir soru olarak karşımızda duruyor.

amber’07’nin teması, teknolojinin araçsallaştığı bu zamanda ses ve tutunma olarak belirlendi. Dijital teknolojinin gittikçe artan biçimde insan ve sistem ilişkilerine aracılık ettiği dünyamızda sese ve onun sanatsal, toplumsal, kişisel veya bedensel kisvelerine ne oluyor? Sanat, teknoloji ve kültür, ayrı kavramlar olmaktan çıkıp aralarındaki sınırlar dönüşüp içiçe geçerken, bireyler ve topluluklar olarak nasıl bir sese sahip oluyoruz?

amber’07, beden ve işlemsellik bağlamında sanat aracılığıyla, bu ve benzeri soruları sormayı ve cevaplar aramayı amaçlıyor.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram