Dear visitor, the amberPlatform website is being worked out to present you an archive of all its past events. We are sorry for the information that you cannot access right now. We are planning to finalize the upgrade by September 2023. Thank you for your understanding.

 

Sergi | Performans | Konferans | Tartışma | Workshop | Gösterim

Enter 6: Bipolis, doğal ve yapay arasındaki ayrımının belirsizliğine ilişkin, kuramsal veya uygulamaya dayalı, beden ve veri etkileşimini özgün biçimde kullanan çalışmaları çağırıyor.

Hayatın geleceği, teknolojinin doğaya münasır olanı ihlal etmesinin etiği hakkında size sorular yöneltelim.

Anahtar Kelimeler: Yapay, doğal, bakteri, BCI, Biyo-sinyal, Biyosanat, Biyoetik, Biyoteknoloji, Beden, DNA, EEG, Genetik, Engelli, Implant, Mutasyon, Doğa, Yenihayatcılık, Öteki Doğa, Protezcilik, Algı, Bilim, Sentetik Yaşam, Gen Aktarımı

Sanatsal işler, makaleler ve posterler için son başvuru tarihi 7 Mart 2013.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram