Dear visitor, the amberPlatform website is being worked out to present you an archive of all its past events. We are sorry for the information that you cannot access right now. Please return in September 2021. Till then more you can find on https://forumist.com

Güncel emek sömürüsü kavramına yönelik soruşturmalara kendi üretim alanım sanat üzerinden bir okuma denemesi. Bu piramit 2015 Türkiye’sinde sanat alanı üzerinden emeğin sermaye, hırs ve yükselme hevesleriyle ilişkisi üzerinden haritalandırmayı önerir. Sanatçı kendi tahayyülünü ifşa ederken aynı zamanda izleyiciyi de bu oyuna katılımcı olmaya; kendi emek/sanat piramitlerini yapmaya davet eder.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram