Dear visitor, the amberPlatform website is being worked out to present you an archive of all its past events. We are sorry for the information that you cannot access right now. Please return in September 2021. Till then more you can find on https://forumist.com

13.amberplatform.org

Akıllı telefonlar, akıllı biletler, akıllı şehirler, akıllı otomobiller, akıllı binalar, akıllı yaşam, akıllı ekonomiler, akıllı hareketler... Günümüzün gelişmiş teknolojik şartlarının piyasa lakırdısı "akıllı" sözcüğü ile dolu. Büyük ölçüde dijital teknolojilerin yaygınlığından beslenen bu akıllılık enflasyonu bize her yerden sesleniyor. Böylelikle "akıllı" kavramı her tür eylem ve nesneyi tüketim, kar ve kontrolün ekonomik-politik mantığının egemenliği altında meşrulaştıran stratejik bir araç olarak beliriyor. Piyasaya düzenli olarak yeni ve daha akıllı cihazlar çıkıyor ve bu sürekli çağrıya icabet etmeyip en yenisini ve en sonuncusunu denemeyenler geride bırakılma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Akıllılığın satın alınabilir bir çeşit güç olarak övüldüğü ve önerildiği oranda ahmaklık eleştirel sorgulama, yaratıcı düşünce ve yapıbozum ile karşılaştığımız anlar ve mekanlar haline geliyor. Ahmaklığı, akıllı teknolojilerin devrimci gücünü ortaya çıkarabilecek bir düşünce kategorisi ve taktik pozisyon olarak öneriyoruz.

Fişe Taktınız mı? başlıklı bu yılki festival için ahmaklığı yeniden düşünen, incelemeye açan ve ona direnen yapıt ve makaleleri bekliyoruz.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram