Dear visitor, the amberPlatform website is being worked out to present you an archive of all its past events. We are sorry for the information that you cannot access right now. We are planning to finalize the upgrade by September 2023. Thank you for your understanding.

amber'12: "Parataktik Müşterekler"

katalog: amber'12 / website: 12.amberplatform.org

9/11 sonrası "terörle mücadele" adı altında dayatılan korku ve kontrol toplumunun, herşeyi kendi ideolojisine bağlama eğilimindeki ulus-devletin  ve her ölçekte, her şeyin özelleştirilmesini teşvik eden global tüketim ekonomisinin işbirlikleri ve çatışmaları arasında bireysel özgürlüklerimizi ve müştereklerimizi hızla kaybederek daralan bireysel atmosferlerimizde yaşamak zorunda bırakıldık. Müşterekler olarak sahip çıkmak zorunda olduğumuz değerler, doğal kaynaklarımızın özelleştirilerek ya da ortak hayati çıkarlarımız göz ardı edilerek sorgusuzca ve sorumsuzca  kullanılmasının sonucunda ekolojik dengelerin bozulmasından, adalet sisteminin 'de facto' olarak özelleştirilmesiyle insanlığın ortak değerlerini savunmak yerine özel çıkarların ve resmi ideolojinin emrine verilmesine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Öte yandan da yeni medya yeniden müstereklerimizin farkına varmamız ve hararetle sahiplenişimizin esin kaynağı oldu. Yeni medyanın olanakları içerisinde bilginin herkese ve hepimize ait vazgeçilemez varlığımız olduğunu ve bilgiye erişim hakkımızın kutsallığını, sınırsız ve özgürce iletişim ve kendini ifade etme hakkımızı, adım adım elimizden alınan kamusal alanı yeni medyada yeniden yaratarak dayanışmanın ve paylaşmanın gücünü yeniden keşfettik, hatırladık.

amber'12 müşterekleri doğrudan bir söylemle öne çıkararak temasını "Parataktik Müşterekler" olarak belirledi. Dijital Müşterekler ana fikri açıklık, paylaşım ve özgürlük olan bir politik sistemin hayata geçirilebilmesi için alternatif bir platform olabilir mi? Free Softwareler'den, copyleft hareketinden, peer-2-peer sistemlerden, open source | open knowledge mantığından, creative common'lardan bu bağlamda neler öğrenebiliriz? Commons (Müşterekler) başka bir ekonomi, başka bir ekoloji için olası bir temel oluşturmakta kullanılabilir mi? İklim değişimine, çevrenin yok olmasına, dünya denizlerindeki balıkların tükenmesine engel olabilecek olasılıklar sunabilir mi? İnsanlar, kaynakları sömürmek yerine paylaşmak yetisine hala sahipler mi? Bu bağlamda oluşturulabilecek parataktik sanat stratejileri neler olabilir?

amber'12 "Parataktik Müşterekler" teması ile sanatçıları, tasarımcıları, akademisyenleri, araştırmacıları ve ilgilenen herkesi  özgür, yaratıcı ve katılımcı düşüncenin ve sanatın perspektifinden yeni medya ortamında ve aynı kudretle hayatın diğer alanlarında müştereklerimizin alanını genişletmeye çağırıyor.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram