Dear visitor, the amberPlatform website is being worked out to present you an archive of all its past events. We are sorry for the information that you cannot access right now. We are planning to finalize the upgrade by September 2023. Thank you for your understanding.

Laboro Ergo Sum

Çalışıyorum Öyleyse Varım
6-15 Kasım 2015, İstanbul

amberPlatform tarafından gerçekleştirilen amber’15 Sanat ve Teknoloji Festivali “Laboro Ergo Sum” teması ile 6-15 Kasım 2015 tarihlerinde İstanbul’da çeşitli mekanlarda gerçekleşiyor.

Sizleri bu sene yeni bir organizasyonla gerçekleştirilen amber’15‘e katılıma davet ediyoruz. Sanat işleriniz, yerleştirmeler, performanslar, küratoryal üretimler, atölyeler, çağdaş dans, konser, seminer, sunum, panel, akademik makale ve benzeri kategorilerde başvurularınız için başvuru formuna tıklayın.

 

Önemli Tarihler:

2 Haziran 2015, 19:00
amber’15 te yer almak isteyen sanatçılar, akademisyenler, makerlar, tüm bireyler ve  tüm ilgili kurumlar için StudioX'te tanıtım toplantısına davetlisiniz. Tüm sorularınızı cevaplamak ve yüzyüze konuşmak için en iyi zaman!

17 Temmuz 2015, 22:00
son başvuru

25 Temmuz 2015, 14:00
jüri değerlendirmesi (yer daha sonra belirtilecek) Bu seçimde jüri tüm başvuru yapanlardan oluşacak, yani sizlerin kararıyla kolektif bir festival programlayacağız.

20 Ağustos 2015
programın duyurulması

 

2015 Teması: "Laboro Ergo Sum" 
Dijital devrimin son 30 yılda giderek artan bir hızla hayatımızı nasıl değiştirdiğinden söz ederken aslında hep sahneye bakıyoruz, sonuçlara odaklanıyoruz. Sağlıktan güvenliğe, eğitimden eğlenceye hemen her şeyi eskisinden farklı biçimlerde yapar olduk. Kimi zaman işimizi kolaylaştırdı, kimi zaman karmaşaya sebep oldu; ama en azından herkesin her an erişilebildiği bir dünya eskisinden çok farklı bir dünyaydı. Çoğu zaman hayranlık duyduk veya kızgınlık ya da korkuyla karşıladık.
Fakat bütün bu değişimin arkasında nasıl bir emek olduğunu, dijital devrimi yaratan emeğin nasıl biçimlendiğini, dijital devrimin madenlerden montaj bantlarına, ofislerden evlere emeği nasıl değiştirdiğini göz ardı ettik. Artık ilk heyecanımız geçti, ütopyalar ya da distopyaların ötesinde dijital olan ve dijitalle değişen, gündelik rutinlerimiz arasına girdi. Şimdi bu devrimi daha iyi anlamak için emekle ilişkisine bakmak ve değişimi görünenin ötesinde, doğru bir çerçeveye oturtarak algılamak istiyoruz.
amber’15 bu sene iş ve emeği konu ediniyor. Dijitalleşme genel olarak emeği değersizleştirdi ve ucuzlattı mı? Emekle sermayenin ilişkisi nasıl değişti? Güvencesiz çalışma (prekarya) nasıl yaygınlaştı, ödenmemiş emek nasıl arttı? Çalışma ile emek arasındaki ilişki nasıl dönüştü? Beyaz yakalılardan gençlere dijital araçları kullanan kesimlerin kendi emekleriyle ilişkileri nasıl değişti? Robot ya da siborg emeğinden söz etmek mümkün mü? Giderek artan işsizlik ve yoksullaşmada, sınıflar arasında derinleşen uçurumda dijital teknolojilerin rolü ve etkisi ne? Dijital teknolojiler antogonizmaları keskinleştirdi mi? Marks’ın değer teorisinin yeniden gündeme gelişi emek ve sömürü için temelde bir şeyin değişmediğine mi işaret ediyor?
amber’15 kolektif yapısı ile sizleri katılıma, “Laboro Ergo Sum” teması etrafında yeni bir tartışmayı şekillendirmeye davet ediyor.
Neden yeni bir model?

Bu sene amber merkezi bir kürasyon yerine yeni bir kollektif festival modeli sunuyor. amber15 işbirliği  içinde sürdürülebilir, katılımcı, açık ve ortak bir çatı altında sanatçıları, akademisyenleri, küratörleri, yapımcıları, maker'ları,  yaratıcı bireyleri festivale dahil olmaya çağırıyor. Başvuru sahipleri 25 Temmuz’da yapılacak jüri değerlendirmesinde eserleri oylayabilirken, festivalin seçici kurulunun da bir parçası olacaklar.

Bu yeni yapıya giderken kuruluşumuzdan beri destekçisi olduğumuz açık veri, özgür yazılım, kendin/birlikte yap, ekolojik aktivizm, sürdürülebilir yaşam, kent tarımı, gerilla bahçecilik, yavaş şehir gibi hareketleri üretim ve tüketim ilişkilerinin demokratikleşmesini hedefleyen, teknolojinin de olmazsa olmaz  bir parçası olduğu yeni ve bütünsel bir ekolojinin adımları olarak görüyor ve bu doğrultuda bir festival modeli öneriyoruz.

CALLposter_web_w1600
amberFestival hakkında

amberFESTIVAL, Türkiye’de sanatla teknolojiyi buluşturan tek festival olarak 2007’den beri her yıl Kasım ayının ikinci haftasında İstanbul’da gerçekleştirilen uluslararası bir Sanat ve Teknoloji Festivali’dir. Festival, sanat alanında yeni teknolojilerin kullanımını araştırmayı ve teknolojinin dönüştürdüğü dünyaya sanat aracılığıyla bakmayı hedefler. Teknoloji vasıtasıyla sanatçıya, sanat vasıtasıyla da teknoloji ve bilime yeni araştırma ufukları açarak teknolojiyi geliştiren, kullanan ve yorumlayan alanlar arasında üretken bir ilişki önerir.

amberFESTİVAL, yeni teknolojilerin gündelik hayatımızın iletişim, sağlık, güvenlik gibi pratik ve kritik tüm boyutlarını yönettiği günümüz dünyasında bedenin ve teknolojinin sınırlarını, aralarındaki etkileşimi ve bu etkileşimin sonuçlarını sanat vasıtasıyla araştırır.

amber’15, sanat ve teknoloji alanındaki gelişmeleri desteklemek ve bu alanda çalışmalarını sürdüren sanatçıları, akademisyenleri, izleyici kitlesini ortak bir platformda buluşturmak ve sürdürülebilir bir iletişim ağı sağlamayı amaçlıyor. Daha fazlası için tıklayın...

 

Festival Organizasyonu: Merve Çaşkurlu, Emine Ak, Ahu Bahar Sağın, Ekmel Ertan, Fatih Aydoğdu sorularınız için: info@amberplatform.org

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram