Dear visitor, the amberPlatform website is being worked out to present you an archive of all its past events. We are sorry for the information that you cannot access right now. We are planning to finalize the upgrade by September 2023. Thank you for your understanding.

[:en]

“Probable Needlework” offers visitors a limited creation space by means of a goblin stitch. Goblin stitch is an analog tradition with a main focus on the concept of replication/reproduction rather than creativity. Inspired by the core idea of such an analog tradition, “Probable Needlework” invites visitors to contribute to a replication process via a digital screen and a goblin canvas. During the installation visitors see digital images with a goblin effect on the digital screen. 10 px areas are marked with a red square which invites each user to contribute for a specific part of the image. However, the red square on the digital screen is randomly displayed after each user’s contribution to the needlework. The visitors are asked to reproduce 10 px areas of the images which are marked with the red square that is differing according to each user. Each image referring to a political icon includes: Religious symbols, United Nations, NATO, EU, Federal reserve, World Bank, EU Bank, USA, Iran, China, Russia, Latin America, Brazil, Coca Cola, Mc Donald’s logos etc. As the visitors stitch, reproduce and replicate some parts of these political icons, they play in a free-zone to contribute their own comment. The analog device as the goblin stitch plays a role as the “common” that gathers the collective act of reproduction. This collective reproduction of the political icons on the screen occurs as a new alternative image stitched on the canvas via user interaction. Thus, “Probable Needlework” metaphorically questions whether we can make an alternative approach to all these well-defined solid structures in the global political setting?

Artist:
Nagehan Kurali
Selin Özçelik [:tr]

Olası Elişi’, goblen ile katılımcılara önceden tamımlanmış sınırlı bir yaratım alanı sunar. Goblen işleme geleneğinde uygulanan, ‘örneğin aynısını yapma’ yani ‘kopyalama’ üzerine giden üretim aslında yaratıcılıktan çok el becerisi ve zamanla doğru orantılı olarak değişen görsel bir sonuç vermekte. Bu geleneğin doğasından yola çıkarak hazırladığımız kurguda, katılımcılara verdiğimiz dijital imajların üzerinde belirlenen 10-pixel- lik kadraj alanının, müşterek (common) goblen kanvası üzerine uygulanması söz konusu. Kavramsal açıdan, ortak yaratımın söz konusu olamayacağı bu geleneğe farklı bir bakış açısı getirerek aslında bir kolaj oluşturmak hedefleniyor. Katılımcılar bunu günümüz dünyasında politik ve/veya sosyal, globalde common olarak bizi yönlendiren güçlerin sembolik imajları üzerinden yapıyorlar. Bu sembolik imajlar şöyle sıralanıyor: Dini semboller, United Nations, NATO, EU, Federal reserve, World Bank, EU Bank, USA, İran, Çin, Rusya, Latin Amerika, Brezilya, Coca Cola, Mc Donald’s ikonları vs. Olası Elişi’nde bu öğelere dair sembolik imajlar needlework şeklinde görsellerle goblen ek- ranı üzerindedirler. İmajların 10-pixellik alanları kırmızı bir

 kutu ile işaretlenmiştir. Bilgisayar rastgele imajların her işleme sonrası belli bir deseni takip etmesi ve işlenecek total alanın tam bir goblen kanvası- nı tamamlamasını öngörür. Algoritmik olarak belirlenen bu öngörü katılımcıların o sistemi nasıl kullandıklarına bağlı olarak farklılaşacaktır. Seçtikleri renkler, pixel olarak algıladık- ları ve işledikleri alan, boş goblen kanvası üzerinde işlemeyi seçtikleri bölge vs. gibi bir çok değişken işin içine girdiğinde ortaya çıkacak olan kolaj her kullanıcıda bambaşka bir görsel yaratacaktır. 15 günlük ser- gi boyunca common’ın ürettiği imajlar toplanır ve bunlar ana imajlar, olası algoritmik kolaj ve common’ın işlediği kolaj olmak üzere üretim sürecinin birbirine bağlı 3 adımını sergileyen bir ürün olarak sergilenir.

Artist:
Nagehan Kurali
Selin Özçelik [:]

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram