Dear visitor, the amberPlatform website is being worked out to present you an archive of all its past events. We are sorry for the information that you cannot access right now. We are planning to finalize the upgrade by September 2023. Thank you for your understanding.

[:en]
Homo internetus is lack of a companion to scratch its back. Wall mounted self-scratching apparatus in a common space. Mechanical hands are placed separately on different heights. Each mechanical hand will be set in by a motion detector (PIR) solely. Ferdinand Tönnies simply describes the community on Gemeinschaft und Gesell-schaft in 1887, with the diversity between profit based and accidental relationships in city life. Scratching is a unilateral and also private action. This action could be seen as a profit based manner, do we ask for a reliable communicaton before resign into somebodies hand? Should we consider the borders of confidence before the submission on the urban space? How common-itchy examines the interconnection between these two relationships and is it possible to provide a public invention?

Artist:
Ahmet Sertaç Öztürk[:tr]
Homo internetus, sırtını kaşıyacak bir ikinci kişi bulamaz bir haldedir. Bu cihaz, çok kişisel bir ihtiyacın toplumsal alanda karşılanması için çeşitli yüksekliklerde duvara asılmış kaşıma işlevini yapan mekanik kollardan oluşmaktadır. Önüne gelen kullanıcıların hareketini algılayan kollar bireyle iletişime geçer. Kaşınma kişisel ve doğal bir eylemdir. Fakat bu durum bir tek kişiyi kaşınan özneyi ilgilendirirken, çoğunlukla ikinci bir kişiyi kaşıyanı da içine alarak bir iletişim alanı kurar. Ferdinand Tönnies 1887 yılında kaleme aldığı Gemeinschaft und Gesellschaft’ında toplum yapısını, çıkar ilişkileri etrafında oluşanlar ve tesadüfi karşılaşmalar olarak iki gruba ayırır. Kaşıma eylemi bu noktada tamamen tek taraflı bir çıkar ilişkisi üzerine kurulu gibi gözükse de, sırtımızı yaslayacağımız savunmasızca kendimizi teslim edeceğimiz bir eylem için toplumsal bir güven alanı oluşması beklenmez mi? Kamusal alanda farklı yükseklikte bir kaç kaşıyıcı kol mekanizması başka ne gibi başka işlevlere bürünebilir ya da kural koyucuları seçenler, karşılaştıklar bu kuralları nasıl bozar/esnetir?

Artist:
Ahmet Sertaç Öztürk[:]

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram