Dear visitor, the amberPlatform website is being worked out to present you an archive of all its past events. We are sorry for the information that you cannot access right now. We are planning to finalize the upgrade by September 2023. Thank you for your understanding.

[:en]
“ERROR – Title Included” is a piece that is designed to evoke resistance against censorship mechanisms employed by national and transnational power centers to monitor digital communication networks. Utilizing existing notification schemes intrinsic to Internet grammar, this work aims to derive a new ‘syntax’ capable of arousing direct commentary on current issues of political, social, economic and ecological significance. The work will be presented both as an aggregate of plain light boxes installed in physical space and also as a surprise effect, a ‘pop up’, activated via hidden links that are embedded within the amber platform website as well as other related institutional web spaces. “ERROR – Title Included” is meant to evolve into a mini web application, a “commons tense”, that is freely downloadable by public in order to call for discussion and provide critique regarding public issues. Offering a potential to reappear in a diverse variety of online contexts, this piece proposes to define a new tool for political demonstration and provoke a new mode of social protest that is unique to the cyberspace.

Artist:
Fatih Aydoğdu[:tr]

“ERROR – Title Included” fiziksel kamu alanlarının özelleştirilmesinden sonra, dijital iletişimi de tümden kontrolü altına almak isteyen, sansürcü, merkezi otoriter girişim karşısında, PC ve internet gramatiğinde en başından beri varolan ‘uyarı şemalarını’ kullanarak farklı bir ‘sentaks’ oluşturmak ve bu gramer üzerinden gündemdeki politik, toplumsal, ekonomik ve ökolojik bağlantılara doğrudan bir yorumda bulunmak üzerine kurgulanmıştır. Sergide basit ışıklı kutular yerleştirerek gösterilecek, ayrıca amberPlatform'un web ortamında, TodayArts Festivali ve diğer sanat enstitülerin web sayfalarında, ‘pop up’larla kullanıcının karşısına çıkarak şaşırtacak, gündemdeki problem alanlarına doğrudan yorum yapan, bir cins “commons tense” oluşturacaktır. Internetten yüklenebilir bir mini yazılımla kamu malına dönüştürülerek, herkesin kullanımına açılacak, çeşitli webplatformları, blog ya da web sayfalarında karşımıza çıkarak, ironik/ısırgan politik sloganlarla, her isteyenin, çeşitli durumlarda sesini duyurmak için kullanabileceği bir cins protesto biçimi, bir pankart (banner) olarak, sanal ortamda yeni bir politik demonstrasyon biçimi olarak yayılması sağlanacaktır.

Artist:
Fatih Aydoğdu[:]

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram