amber’11: “Öteki Ekoloji”

katalog: amber’11 / website: 11.amberplatform.org

Teknoloji sadece bir araç olarak değil fakat kavramsal bir çerçeve olarak bugüne kadar olduğundan çok daha etkin ve önemli bir belirleyen haline geldi. Yaşadığımız dünyayı teknoloji aracılığıyla, giderek artan bir ivme ile değiştirdik; doğayı, çevremizi, bedenlerimizi değiştirdik. Başladığımız noktadan çok farklı ve küresel bir yaşam ortamı oluşturduk. Bir yandan artık günümüz teknolojilerinin olmadığı bir yaşama, başlangıç noktasına -en azından kendi iradelerimizle- dönmemiz mümkün değil, öte yandan, vardığımız nokta ne çevresel ne de sosyal olarak sürdürülebilir gözükmüyor.

Dünyayı ve kendimizi değiştirdik ama ne kendi yarattığımız değişimi anlayabildik ne de sağlıklı bir biçimde ve bütünsel olarak sonuçlarını öngörebildik. Bugün doğadan bedenlerimize, ekonomiden politikaya, çevre sorunlarından yönetişime her alandaki paradigmalarımızı yeniden düşünmek zorundayız. Dünyanın bir çok yerindeki anormal doğa olaylarından, global sosyal problemlere, enerji ve tüketim açmazından ortadoğu’daki devrimci hareketlere kadar bir çok olay bu gidişatın sürdürülemezliğine ve değişimin gerekliliğine işaret ediyor.

Bu bağlamda ekolojiyi insanın verili çevresi ve kendi oluşturduğu üst yapılarla ilişkisini konu edinen bir kavramsal çerçeve olarak ele alıp teknolojinin sağladığı dönüştürücü gücü ve olanakları içselleştiren, politikadan aşka, çevreden sağlığa, ekonomiden medyaya, canlı-cansız çevremizle tüm ilişki biçimlerimizi kapsayan tek ve bütünsel bir ekolojiyi hayata geçirmemiz gerektiğine inanıyoruz.

amber’11 Öteki Ekoloji teması altında tasarımcı, sanatçı ve araştırmacıları Öteki Ekoloji’nin yaşam biçimlerini, üretim ve tüketim kalıplarını ve politikalarını sanat ve teknolojinin bakış açısından yorumlamaya davet ediyor.

Yorumlar kapatıldı.