amber’09: “Siborglaştıramadıklarımızdan Mısınız?”

katalog: amber’09 / website: 09.amberplatform.org

Günlük hayatımızda giderek daha fazla etkinliği teknoloji aracılığı ile gerçekleştirmek; alışkanlıklarımızı, tavırlarımızı ve bedenimizi kullanış biçimimizi değiştiriyor. Yeni teknolojiler, algımızı dönüştürürken, hem beden ve dil kullanımımızı, hem de zaman ve mekan anlayışımızı yeniden şekillendiriyor.

Siborg (sibernetik organizma) kavramı, insan bedeninin teknoloji ile gerçek ve mecazi anlamda birleşimini ele alıyor. ‘Melez’ bir kavram olan Siborg, organik olan ile olmayanı birleştiriyor ve içinde barındırdığı bu ikilemle hem insan vucudunun sınırlarını hem de öznelliğini sorguluyor. Sanat ve teknoloji alanı da değişmekte olan insanı konu alarak, teknoloji ile artan ilişkimizin bizi kime ya da neye dönüştürdüğüne dair sorular uretiyor.

amber’09, modern insan bedeninin teknolojik araçlar ve süreçlerle olan kaçınılmaz ilişkisine işaret ediyor. Özellikle yeni teknolojilerin, gündelik hayatımızın iletişim, sağlık, guvenlik gibi pratik ve kritik boyutlarını yönettiği ama daha da ötesinde, bedenimizi çeşitli biçimlerde dönüştürduğü gerçeğinden yola çıkarak, bedenin ve teknolojinin kaygan sınırlarını, aralarındaki etkileşimi ve bu etkileşimin sonuçlarını tartışmayı amaçlıyor.

Teknoloji, bedenimiz ve öteki ile kurduğumuz ilişki bağlamında soruyoruz: Siborglaştıramadıklarımızdan mısınız?

Yorumlar kapatıldı.