amber’08: “İnterpasif Persona”

katalog: amber’08 / website: 08.amberplatform.org

Dijital etkileşim (interactivity), gündelik hayatımıza getirdiği rahatlık ve kolaylıkla, yarattığı estetik ve pratik çözümlerle, gittikçe daha çok benimseniyor ve kullanılıyor. Verimlilik, hız, akışkanlık, kesintisizlik ve dijital dünyadaki sanal imkanların ve varlıkların çoğalması, etkileşimin bu kadar önem kazanmasının akla ilk gelen boyutları. Etkileşimli (interactive) teknolojiler, kendi kendimizle ve başkalarıyla olan ilişkilerimizi yeniden şekillendiriyor.

Bugünün dijitalleşen dünyasında, ağa bağlı kişisel bilgisayarlarımızdan kuresel ölçekli kapalı ve görunmez sistemlere, ticari ve sosyal iletişim ağlarına çok çeşitli ve etkin biçimde ulaşıyoruz. Etkileşim üzerine kurulu bu ilişkiler ağında, hem niceliksel hem de niteliksel olarak daha fazla rol alıyoruz. Bedensel konumumuz ve devinimimiz de istemli ya da istem dışı olarak bu etkileşime katılıyor. Makinelerle ve başkalarıyla etkileşiyoruz, başkalarıyla makineler üzerinden etkileşiyoruz. Bu etkileşimin sonucunda üretilen ve taşınan bilgi, bir grup veri olarak bağımsız bir varlık haline geliyor ama öte yandan bizi, “gerçek” kişiliğimizi temsil etmeye de devam ediyor. Bağımsız bir varlık haline gelen bilgi, bize “ait olmak”tan çıkıyor ve dış dünyayla kurduğumuz bağın sınırlarını bizim adımıza belirleyen aktif bir özne haline geliyor.

İçinde yaşadığımız bu dünyada, dijital teknolojilerin belirlediği “şimdi ve burada” gerçekten ve tümüyle aktif özneler miyiz? Yoksa Dijital Dünya’da interaktif bir kişiliğin yanı sıra interpasif bir kişilikten de mi söz etmeliyiz?

Yorumlar kapatıldı.