Categories

Archive

amber'14: "Merkezsizleşme"

14.amberplatform.org amber’14 – sanat ve teknoloji festivali, bu yıl ilk kez, şimdiye dek alışık olduğunuzdan farklı bir biçimde organize oluyor. amber’14’de çağırısız, bütçesiz, merkezsiz ve organizasyonun en minimale indirgendiği, çoklukla otonom projelerden oluşan bir festival izleyeceksiniz. amber’14, „merkezsizleşme“ başlığı altında, Read more ›

amber'13: "Fişe Taktınız Mı?"

13.amberplatform.org Akıllı telefonlar, akıllı biletler, akıllı şehirler, akıllı otomobiller, akıllı binalar, akıllı yaşam, akıllı ekonomiler, akıllı hareketler… Günümüzün gelişmiş teknolojik şartlarının piyasa lakırdısı “akıllı” sözcüğü ile dolu. Büyük ölçüde dijital teknolojilerin yaygınlığından beslenen bu akıllılık enflasyonu bize her yerden sesleniyor. Read more ›

amber'12: "Parataktik Müşterekler"

katalog: amber’12 / website: 12.amberplatform.org 9/11 sonrası “terörle mücadele” adı altında dayatılan korku ve kontrol toplumunun, herşeyi kendi ideolojisine bağlama eğilimindeki ulus-devletin  ve her ölçekte, her şeyin özelleştirilmesini teşvik eden global tüketim ekonomisinin işbirlikleri ve çatışmaları arasında bireysel özgürlüklerimizi ve müştereklerimizi Read more ›

amber'11: "Öteki Ekoloji"

katalog: amber’11 / website: 11.amberplatform.org Teknoloji sadece bir araç olarak değil fakat kavramsal bir çerçeve olarak bugüne kadar olduğundan çok daha etkin ve önemli bir belirleyen haline geldi. Yaşadığımız dünyayı teknoloji aracılığıyla, giderek artan bir ivme ile değiştirdik; doğayı, çevremizi, bedenlerimizi Read more ›

amber'10: "Verikent"

catalog: amber’10 / website: 10.amberplatform.org Tarihte ilk kez global kentsel nüfus, kırsal nüfusu aştı ve kentler, insanlığın esas yaşam mekânları haline geldi. Kalabalıklaşan ve büyüyen kentin gereklilikleri ve günümüz teknolojilerinin olanakları, kenti veriden oluşan bir gerçeklik haline getirdi. Amber’10, bu Read more ›

amber'09: "Siborglaştıramadıklarımızdan Mısınız?"

katalog: amber’09 / website: 09.amberplatform.org Günlük hayatımızda giderek daha fazla etkinliği teknoloji aracılığı ile gerçekleştirmek; alışkanlıklarımızı, tavırlarımızı ve bedenimizi kullanış biçimimizi değiştiriyor. Yeni teknolojiler, algımızı dönüştürürken, hem beden ve dil kullanımımızı, hem de zaman ve mekan anlayışımızı yeniden şekillendiriyor. Siborg Read more ›

amber'08: "İnterpasif Persona"

katalog: amber’08 / website: 08.amberplatform.org Dijital etkileşim (interactivity), gündelik hayatımıza getirdiği rahatlık ve kolaylıkla, yarattığı estetik ve pratik çözümlerle, gittikçe daha çok benimseniyor ve kullanılıyor. Verimlilik, hız, akışkanlık, kesintisizlik ve dijital dünyadaki sanal imkanların ve varlıkların çoğalması, etkileşimin bu kadar önem Read more ›

amber'07: "Ses ve Tutunma"

katalog: amber’07 / website: 07.amberplatform.org Her türlü veriyi etkin ve hızlı biçimde depolayan, işleyen ve aktaran dijital teknolojiler, giderek hayatımızın önemli bir boyutu ve belirleyeni haline geliyor. Dijital teknolojilerin yarattığı araçlarla rahat ve mutlu oluyor, bu araçları iyi bir hayatı Read more ›