Kategoriler  Haberler

“…” / amberPlatform ARTİST 2017 – TÜYAP’ta

ARTİST 2017 – TÜYAP
4-12 November 2017

“…”

Bazı cümlelerin sonuna üç nokta koyarız; söylemediğimiz, söylemediklerimiz için. Bu bazen, okuyanın zaten bildiklerini ifade etmeye yarar, bazen yazanın da  bilmediklerini. Bazen sadece yazmaya üşenmektendir ya da okuyanı sıkma korkusundan; bazen endişeden, korkudan, ifade edememekten. Bir cümlenin sonudur, cümleyi yeni bir anlam ekleyerek tamamlar.

Ama kendi başına duran üç nokta daha büyük bir bağlama gönderme yapmak durumundadır. Cümlesi olmayan bütüne; herkese aşikar olan söylenmeze, söylen-e-meze; sessizliğe!

amberPlatform “…” başlığı ile ortak sessizliğe değiniyor; bir yandan sessizleştirme, susturma, gürültüye boğma, üstünü örtme, erteleme, önemsizleştirme, yok sayma gibi baskının saklı/görünmeyen/dolaylı biçimlerini göstermeye çalışırken öte yandan sessizliğin nasıl bir imkansızlık olduğunu vurguluyor; bazen bir iç sıkıntısı, bazen gergin bir bekleyiş, bazen umutların büyütüldüğü bir küvez, sessizliğin bir yenilgi değil bir strateji olduğunu sanat aracılığıyla seslendirmeyi hedefliyor.

 

Sanatçılar:
Ali Miharbi, Seçil Yaylalı, Sümer Sayın, Anti-Pop, Fatih Aydoğdu, Zeynep Nal, Melike Nal, Tuğba Nal, Selin Özçelik, Nagehan Kuralı

Küratör:
Ekmel Ertan (amberPlatform)

İŞLER / WORKS

Sümer Sayın Bir Saatlik Sessizlik / One Hour of Silence
Heykel / Sculpture (Kum saatleri, demir / Sandglasses, metal), 45 x 45 x 7 cm, 2016

Altı adet 10 dakikalık kum saati daire oluşturacak şekilde dizilerek, bir saate tekabül eden bir form yaratıyor. Zamanı birbirine eklemleyerek uzatma ve döngüselleştirme eylemi, buna karşılık kum saatlerinin fonksiyonunu yok ederek akışkanlığı olmayan bir süreç, donmuş bir zaman aralığı yaratıyor.

Anti-pop Son Dakika / Last Minute
Video animasyon / Video animation, 20’’, 2016

Son Dakika medyanın suskunluğuna ve gürültüye boğarak, çoğaltarak ve anlamsızlaştırarak suskunlaştırma yöntemleri üzerine bir iştir; alışkanlıktan göremez hale geldiğimiz bir taktiği açık eder.

Fatih Aydoğdu Internal Affairs / Içişleri
Wooden-Instrument-Object / Tahta-Enstrüman-Obje, 2013

“İçişleri”, toplumsal görevlerinden, sosyal işlev ve işlerliğinden tamamen vazgeçmiş yönetim biçimlerine ve ideolojik yapılanmalara gönderme yapan, siyasi gündemi yaratan baskıcı mekanizmaları sorgulamak üzerine kurgulanmış bir modeldir. Otokratik egemen yapıların kendi iktidarlarını korumak için yarattıkları kolektif çaresizlik ve ve bunu sistematik bir biçimde yayma yöntemleri üzerine sorular üretir. Normal koşullarda işlevi ses çıkartmak, müzik üretmek olan bu tanıdık enstrüman, kendi aksiyle bütünleşerek, artık sesine ulaşamayacağınız, herhangi bir diyalog kuramayacağınız, sadece kendi içişleri ile uğrasan kapalı bir sisteme dönüşmüştür.

Selin Özçelik, Nagehan Kuralı Kadın Dediğin vol. 1 / Woman – Vol. 1
Kesim Harf,  interaktif instelasyon / Cutout letters, interactive installation, 2017

‘Gülmek’ ne zaman ve neden meşrulaştırılmaya ihtiyaç duyar? ‘Kadın Dediğin – Vol. 1’ geleneksel toplumun cinsiyet algısında yer etmiş ‘’.zlü’’ bir s.zü merkezine alır ve interaktif yapısıyla ziyaretçiyi tam da bu merkeze konumlar. Tersine çevrilmiş bir algı deneyimi sunan interaktif enstelasyon, alışılagelmiş kahkahaları yabancılaştıran bu .zlü s.zü, ziyaretçiyle kurduğu etkileşimle tekrar normalleştirir. Duvara asılı pirinç harfler, söylemlerine itaatin aksine bir deneyime davet eder sizi. Gülümsemeyin, atın kahkanızı!

Ali Miharbi Hasta Başı Monitörü / Patient Monitor
Tekerlekli monitör ayağı, PC, İnternet bağlantısı /  Monitor stand with casters, PC, Internet connection, 2017

Hasta Başı Monitörü Wikipedia sunucusu ile veri alışverişini analiz eden hazır yazılım ile Türkiye’den Wikipedia’ya erişimin grafiğini çiziyor; Miharbi bilgiye erişim ve toplumun sağlığı arasındaki metaforik ilişkiye işaret ediyor.

Seçil Yaylalı Unguentarium
Cam şişe,  filizlendirilmiş buğday / Glass bottle, sprouted weath, 2010-2017

Gözyaşı şişeleri antik dönemlerde yasın büyüklüğünü temsil eden göz yaşlarını biriktirmek için kullanılırdı. Acı çok farklı biçimlerde ifade edilir; en doğrudan olanlarında birisi gözyaşıdır. Antik zamandan beri çok farklı uygarlıklar farklı formlarda gözyaşı şişeleri kullanmıştır. Gözyaşı şişeleri hem yası gösterir hem de bir umut ışığı yakar. Bu gözyaşı şişeleri gözyaşı yerine tohumla doldurulmuştur. Tohum her zaman ve her koşulda yeni bir hayatın filizleneceğini hatırlatır!

Zeynep Nal, Melike Nal, Tuğba Nal Eşi̇kteki̇ler / Ones On The Doorstep
Karışık malzeme / Mixed material, 2017

“Eşiktekiler”, toplumun dışladığı, ötekileştirdiği, yanı başında yok sayıp duymazdan ve görmezden geldiği, üzerine basıp geçtiği ayak takımının, mültecilerin, dilencilerin, sokak çocuklarının, fahişelerin, delilerin, yitiklerin, başarısız ve tutunamayanların ve diğer bilumum şanssız kesimlerin duygularına, hayallerine ve içlerinde saklı hikayelerine, bir köşede kalmışlığın suskun görüntüsü ardındaki sesleri keşfetmeye dair bir güzellemedir.Bir güzellik simgesi olarak takı şeklinde, giyilebilir teknoloji olarak tasarlanmış bu işler, sözde çirkin olana yaklaşmaya, dokunmaya ve keşfetmeye çağırır seyircisini.

Yorumlar kapatıldı.